فرآوری مواد معدنی ♦

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مرکز تحقیقات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو مجموعه آزمایشگاهها

نظامنامه چگونگی حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو از پاياننامهها و رسالههاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور مقدمه مجموعه آزمایشگاهها سازمان مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران تاریخ تاسیس

با ما تماس بگیرید

فرآوري مواد معدنيمرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

مواد معدني استخراج شده از معادن براي اينکه قابل استفاده در صنعت باشند بايد فرآوري شوند مواد معدنی کم عیار برای ورود به بازار مصرف نیاز به یکسری عملیات تغلیظ به اطلاع کلیه مشتریان مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران می رساند از تاریخ 95/7/3 کلیه خدمات این مرکز با فهرست بهای جدید محاسبه میشود مشتریان عزیز

با ما تماس بگیرید