استخراج ویبراتوری حمل و نقل

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایفدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

پايگاه اطلاع رساني پيشكسوتان حمل و نقل و راهداري به گزارش روابطعمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، در اين گردهمايي مهدي نيكدار رييس ستاد مديريت حمل نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته و حضور فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران تفاهم نامه همکاری برای نوسازی ناوگان حمل و

با ما تماس بگیرید

کدام شرکتهای بزرگ حمل و نقل به ایران میروند؟ BBC ورود به سامانه حمل و نقل بار و کالا >سامانه حمل و

11 دسامبر طی ماههای بعد از توافق جامع اتمی میان ایران و قدرتهای بزرگ جهانی که به تخفیف یا برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران منجر شد، بسیاری از شهروند گرامی سامانه حمل و نقل بار و کالا بارانه جهت مدیریت حمل و نقل بار و کالا در شهر تهران ایجاد گردیده است جهت اخذ پروانه و صدور مجوز تردد ناوگان باری شهر تهران

با ما تماس بگیرید